Pohjaslahti

Tervetuloa asumaan ja viihtymään!

Pohjaslahti-Koukkulan alueen valokuituhanke
Valokuituverkkoon on mahdollista liittyä myös hankkeen jälkeen. Liittymän hinta lasketaan
jokaisen liittymän kohdalla erikseen todellisten rakennuskustannusten mukaan. Hinta on kuitenkin vähintään 1900€, kuten hankkeenkin aikana. Jos olet kiinnostunut liittymästä, ota yhteyttä info@pohjaslahti.fi, 03 4727001 tai anne.hyodynmaa@gmail.com, 0503811454.

Kyläyhdistyksen valokuituverkko on valmistunut 2019. Liittymiä rakennettiin noin 150 talouteen.


Mikäli yhteydessä on ongelmia, ota yhteys Elmonetin vikapalveluun (24h)
(03) 486 4100
vika(at)elmonet.fi


Asiakkaan päätelaitteen takuu on voimassa kaksi vuotta asennuksesta. Jos päätelaite menee rikki, ota yhteys Elmonetin asiakaspalveluun.


Lisätietoja:

Pohjaslahden kyläyhdistys Puhuri ry

yhteyshenkilö valokuituasioissa
Anne Hyödynmaa
050-3811454
anne.hyodynmaa@gmail.com
 tai info@pohjaslahti.fi 


https://elmonet.fi/netti/saatavuuskartta/

Valokuitualueen kartta


Hankkeen vaiheet: 


Ajankohtaista 20.12.2017 

Valokuituhanke on edennyt hyvin kuluneen kesän ja syksyn aikana. Noin 70% hankkeen kaivutöistä saadaan valmiiksi vuoden vaihteeseen mennessä. Kuitu on kytketty jo 30 liittyjälle ja uusia kytkentöjä tehdään koko ajan, 2-3 talouden päivävauhtia

Hankkeeseen on tullut ennätysmäärä jälkiliittyjiä (27 kpl). Tämä on hidastanut rakentamista. Kuidun
kytkennöissä on päädytty siihen, että ensin kytketään hankkeessa alun perin mukana olleet ja jälkiliittyjiä
vasta sen jälkeen. Osa pihatöistä ja yksityisteiden siistimisestä jää kevään aikana tehtäviksi. 

Sähköyhtiö Elenia on ollut mukana suurella osalla rakennetusta alueesta. Koukkulan alueen (Hokkaskylä – Pirttikylä- Tammikoski) sekä Ala-Kolkin, Laskunkylän ja Makkoskylän liittymistä suurin osa jää rakennettavaksi ensi vuonna. Ensi vuoden puolelle jää joitakin pieniä kohteita myös Pohjaslahdella. Lisäaikaa rakentamiselle on haettu vuoden 2018 loppuun saakka.

Rakennustyöt jatkuvat vuoden vaihteen jälkeen heti kun säät sallivat. Elenia on tulossa mukaan myös tälle loppualueelle. Koukkulan, Ala-Kolkin, Laskunkylän ja Makkoskylän laskutus jatkuu vasta kun kaivutyöt siellä päästään aloittamaan. Kiinteistöjen omistajiin ollaan aina yhteydessä ennen kun tontille tullaan kaivamaan. Itse voitte miettiä jo valmiiksi, mistä haluaisitte kuidun asuinrakennukseen. Palvelusopimukset tulevat voimaan sitä mukaa kun kiinteistö on liitetty valokuituverkkoon.

Mikäli teillä on kysyttävää valokuituun liittyen, laittakaa viestiä tai soittakaa hanketyöntekijä Hilkka Ylä-Pynnöselle, hilkkay@hotmail.com, p. 0400336389.

Ajankohtaista 9.4.2017 

Ely-keskuksen lupa 346-tielle saatu, rakentaminen jatkuu maantiellä. Aloitus Egyptintien risteyksestä ja Salmentien risteyksestä ma 10.4.2017.

Ajankohtaista 22.3.2017

Pohjaslahden kyläyhdistys Puhuri ry:n valokuituhankkeen käytännön työt alkavat maanantaina 27.3. Rantalantieltä. ELY-keskuksen lupaa kaivaa Pohjaslahdentien (tie 346) varteen odotetaan vielä. Kun lupa saadaan, jatketaan Pohjaslahdentieltä (Egyptintien suunnalta) ja edetään kohti Pohjaslahden keskustaa. Kevään ja alkukesän aikana kaivetaan Pohjaslahdentien varrella, jotta saadaan tiealue valmiiksi ennen kesällä alkavaa 346-tien tieremonttia. Sen jälkeen siirrytään Sammaliston, Rantakylän ja Ylä-Kolkin suuntiin loppukesän/alkusyksyn aikana. Kesän aikana hankealueella urakoidaan 6-8 koneella yhtä aikaa, samalla kaivetaan maahan Elenian sähköverkkoa. Urakoinnin suorittaa Eltel Networks, joka on yhteydessä maanomistajiin. Liittyjiä hankkeessa on 105 kpl, lisäksi 7 kiinteistöä on liittynyt jälkiliittyjänä.

Kaivuusta:

- Valokuidun liittymäsopimuksen mukaan asiakas vastaa tontilla tehtävästä kaivuutyöstä (esim. nurmikko, istutukset, vesijohdot, kaapelit). Asiakkaan velvollisuus on kertoa jos pihalla on rakenteita mitkä pitää huomioida. 

- Mikäli pihaan aurataan/kaivetaan pelkästään valokuitu, piha jätetään konepeitolle.

- Mikäli pihaan kaivetaan myös Elenian sähkökaapeli, piha palautetaan alkuperäiseen kuntoon (esim. nurmikko kaivuu-uralla kylvetään uudelleen). 

- Jos asiakas haluaa teettää omaa kaivuutyötä, kuten pihavaloja, pihalla samanaikaisesti, voi mahdollisuutta tähän selvittää suoraan kaivuu-urakoitsijalta. Tämä on asiakkaan ja urakoitsijan välistä työtä, johon asiakkaan pitää hankkia tarvikkeet ja kaapelit itse, eikä työhön kuulu pihan palauttamista alkuperäiseen kuntoon.

- Jos Elenian kaivuureitti sopii asiakkaan tarpeisiin, asiakas voi käyttää ojia veloituksetta (asiakkaan omilla materiaaleilla).

- Jos ei halua, että pihassa kaivetaan urakoitsijan koneella, piha-alueen kaivuutöitä on mahdollista tehdä itse. Tätä varten PHPOY toimittaa keväällä suojaputkea kylätalon pihaan.

Jälkiliittyminen:

- Maastosuunnittelua ja reittien luvitusta on tehty ja jatketaan kevään aikana. Jos vielä löytyy mukaan haluavia, ota välittömästi yhteyttä hankehenkilö Hilkka Ylä-Pynnöseen! hilkkay@hotmail.com, 0400-336389

- Liittymän hinta on hankkeessa mukana oleville 1700€ sis alv 24%. 

- Jälkiliittyjille hinta 1900€ sis alv 24% + mahdolliset ylimenevät kustannukset, jos etäisyys kiinteistölle on pitkä. 

- Huom. jälkiliittyjäsopimuksen tehnyt asiakas sitoutuu vain 1900€ hintaan, ja kyläyhdistys sitoutuu rakennuttamaan liittymän jos se 1900€ hintaan on mahdollista. Mahdollisesta korkeammasta hinnasta sovitaan aina erikseen kirjallisesti.

- Kaikkien liittymien hintaan sisältyy 230€ (sis alv 24%) tontin osuutta, joka ei ole oikeutettu Ely-keskuksen tukeen. Jos tontilla tekee kaivuita itse etukäteen, tämä ei muuta hintaa. 230€ tontin osuus on kotitalousvähennyskelpoinen, ja summa laskutetaan liittyjiltä erikseen.

Kuituliittymien asennukset alkavat lokakuussa 2017 ja niitä tehdään 2-3 kiinteistön päivävauhdilla. 

Sähkön ja valokuidun yhteisrakentamista Rantalantiellä keväällä 2017, kaapelit asennetaan 80-90 cm ojan pohjan alapuolelle (julkaisulupa kysytty urakoitsijalta):


Liittymäsopimus valokuituverkkoon jälkiliittyjille
Liittymissopimus_valokuituverkkoon JALKILIITTYJAT.pdf (39.72KB)
Liittymäsopimus valokuituverkkoon jälkiliittyjille
Liittymissopimus_valokuituverkkoon JALKILIITTYJAT.pdf (39.72KB)
Tietoa valokuidusta 9/2016
Tietoa valokuidusta92016.pdf (48.05KB)
Tietoa valokuidusta 9/2016
Tietoa valokuidusta92016.pdf (48.05KB)
Sopimus tiealueen käytöstä valokuitukaapelin asennuksessa
Sopimus_tiealueen_kaytosta_valokuitukaapelin_asennuksessa.pdf (46.5KB)
Sopimus tiealueen käytöstä valokuitukaapelin asennuksessa
Sopimus_tiealueen_kaytosta_valokuitukaapelin_asennuksessa.pdf (46.5KB)

Ajankohtaista 11.10.2016:

Pohjaslahden kyläyhdistys Puhuri ry ja valokuituverkon rakentaja Pohjois-Hämeen Puhelin Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen valokuituverkon rakentamisesta. Sähköyhtiö Elenia Oy on tehnyt päätöksen maakaapeloida alueen sähköverkko hankkeen yhteydessä. Kyläyhdistys on hyväksynyt Elenian osallistumisen.

Valokuituhankkeen tiedotustilaisuus järjestetään Pohjaslahden Kylätalolla sunnuntaina 23.10. klo 14. Pohjois- Hämeen Puhelin Oy ja Elenia Oy kertovat tulevasta valokuituhankkeesta ja sähköverkon saneerauksesta Kylätalolla, Pohjaslahdentie 2560

Tilaisuudessa on saatavilla jälkiliittyjien sopimuspohjia sekä tielupalomakkeita (tiekunnan tai maanomistajan lupa kaivaa valokuitu tien viereen). Aiemmin täytettyjä lomakkeita voi myös palauttaa tilaisuudessa.

Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Ajankohtaista 13.6.2016:

Kyläyhdistyksen johtokunta sai määräaikaan mennessä neljä tarjousta projektityöntekijän paikasta. Tarjousvertailun jälkeen kyläyhdistys on kokouksessaan 13.6. valinnut hankkeen projektityöntekijäksi KTM Hilkka Ylä-Pynnösen.

Ajankohtaista 1.6.2016:

Pohjaslahden kyläyhdistys Puhuri ry on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Pohjaslahti-Koukkulan alueen valokuituhankkeelle Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Rahoitus on myönnetty 70%:lle hankkeen kustannuksista.

Verkon rakentaminen on tavoitteena aloittaa syksyllä 2016 ja päärakentaminen toteutetaan vuoden 2017 aikana. Hankkeessa on mukana 105 kiinteistöä. Liittymismaksu hankkeessa mukana oleville on 1700€ (sis alv.24%). Edelleen on myös mahdollista liittyä verkkoon. Jälkiliittyjien liittymismaksu ilman hankerahoitusta on kyläyhdistyksen päätöksellä 1900€ (sis alv. 24%) + lisäksi sen ylimenevät kulut, mikäli rakennuskustannuksia on enemmän kuin 1900€. 

Hankkeen eteneminen: Kyläyhdistys hakee hankkeelle osa-aikaisen projektityöntekijän. Valtionteiden tielupien hakemuksen käsittely ELY-keskuksessa vienee 8-12 viikkoa. Yksityisteiden osalta luvat ovat parhaillaan haussa/osittain jo saatuna. Yksityisteiden tielupia voi palauttaa Kyläyhdistyksen toimistoon tai Anne Hyödynmaalle.  

Hankkeesta järjestetään 
infotilaisuus Pohjaslahden Kylätalolla myöhemmin kesällä.

Ajankohtaista toukokuu 2016:

ELY-keskukselle on pyynnöstä toimitettu uusia lisätietoja huhtikuussa. ELY-keskus pyrkii ratkaisemaan rahoitushakemukset toukokuun aikana.

Ajankohtaista maaliskuu 2016:

ELY-keskus on tiedottanut, että kaikkien laajakaistahankkeiden, mukaan lukien Pohjaslahti-Koukkula, rahoitushakemukset pyritään ratkaisemaan maaliskuun aikana.

Ajankohtaista helmikuu 2016:

ELY-keskus on tehnyt hankkeesta lisätietopyynnön, ja tiedot on toimitettu määräaikaan mennessä helmikuun alussa. Rahoitushakemusta ei ole vielä ratkaistu ELY-keskuksessa.

Ajankohtaista lokakuu 2015:

Pohjaslahti-Koukkulan valokuituhankkeen rahoitushakemus on jätetty Pirkanmaan ELY-keskukseen. Mukana hankkeessa on 105 kiinteistöä. ELY-keskus tekee päätöksen tuesta loppuvuodesta tai vuodenvaihteessa. Mikäli hanke saa rahoituksen, valokuidun rakentaminen ajoittuu vuosien 2016 ja 2017 ajalle.

Ajankohtaista vuosi 2015:

Pohjaslahden Kyläyhdistys Puhuri ry on valmistellut valokuidun rakentamista Pohjaslahden, Kolkin, Ylä-Kolkin ja Koukkulan alueille vuodesta 2012 lähtien. Kuituverkon rakentamiseen on haettu ELY-keskuksen tukea. Vuonna 2013 hanke ei edennyt rahoituksen puutteen vuoksi. 

Aiemmin mukana olleiden ja edelleen kiinnostuneiden liittyjien sopimukset on uusittu uuden tukihakumahdollisuuden avauduttua vuonna 2015. Myös uusien liittyjien on ollut mahdollista tulla mukaan hankkeeseen. Hanke on edennyt uudelleen tuenhaku-vaiheeseen.