Pohjaslahti

Tervetuloa asumaan ja viihtymään!

Oppilasmäärä

Pohjaslahden ala-astella on tänä lukuvuonna 19 oppilasta ja kaksi esikoululaista.

Koulun yleiset järjestelyt

 • Välituntivalvonta listan mukaan.
 • Päivänavaukset luokissa, yhteisesti perjantaisin, srk:n vierailuja.
 • I vuorokurssi.
 • Kirjasto on auki keskiviikkoaamuisin klo 8.30-10.30
 • Tukiopetusta tarvittaessa ennen koulun alkua tai työpäivän jälkeen.
 • Vierailijoita otetaan vastaan ja tehdään retkiä koulujen tilaisuuksiin, sekä lähiseudun kohteisiin.

Kodin ja koulun yhteistyö

 • Syystiedote koulun alettua, muita tiedotteita tarvittaessa (vanhempien allekirjoitus tiedotteisiin).
 • Luokilla reissuvihot, joihin tiedotteet liimataan
 • Kokeet ja testit näytetään ja allekirjoitetaan kotona.
 • Vanhempainillat lukuvuosittain.
 • Vanhemmat toivotetaan tervetulleiksi koulun tilaisuuksiin.
 • Opetussuunnitelmaan liittyvät arviointikeskustelut pidetään tammikuussa.
 • Johtokunnan ideoimat ja järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat.

Koulun ulkopuolella annettava opetus

Kevätretki ja muut tunnin-työpäivän mittaiset retket suunnitellaan sellaiseen paikkaan, jossa opetussuunnitelman mukainen painotus on mahdollista.


Oppilashuollon suunnitelma

 • Oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarvittaessa, vähintään kerran lukukaudessa, jolloin käsitellään oppilaiden kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyviä pulmia moniammatillisena yhteistyönä.
 • Työryhmään kuuluvat rehtori, luokanopettaja, erityisopettaja ja kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa koululääkäri, kasvatus- ja perheneuvolan psykologi ja sosiaalityöntekijä.
 • Myös oppilaiden vanhemmat voivat osallistua kokoukseen, jossa käsitellään oman lapsen asioita.
 • Kouluterveydenhoitaja Hannele Kylmälä tavattavissa koululla noin kerran kuussa.
 • Koululääkäri vierailee kerran lukuvuodessa.
 • Akuuttitapauksissa otetaan yhteyttä kotiin ja/tai lähetetään oppilas kotiin tai Mäntän sairaalaan saattajan kanssa.
 • Oppilaiden hammashoito on Vilppulan hammashoitolassa, jonne oppilaat kuljetetaan taksilla.
 • Koulussa on ensiapukaapit.
 • Vanhempien toivotaan kertovan allergioista, sairauksista ja niiden hoidosta myös opettajille.