Pohjaslahti

Tervetuloa asumaan ja viihtymään!

Opettajat

Rehtori Tapio Parviainen puh. 050-3208 623, tapio.parviainen@manttavilppula.fi 
Luokanopettaja Elisabet Raitamäki 040-7206 932, elisabet.raitamaki@manttavilppula.fi
Kiertävä erityisopettaja Helmi Kivinen puh. 044-7972 002

Muu henkilökunta

Kouluavustaja Sirkku Nieminen 044-9576 852
Koulun keittiö/Seija Lampinen puh. 044-7972 019
Ulkoalueiden/liikuntapaikkojen hoito Kyläyhdistys Puhuri ry Kai Ijäs 040-7719 266
Koulurakennuksen kunnossapito- ja korjaustyöt Kyläyhdistys Puhuri ry
Koulukuraattori Ari Tuomi 044-7288 207
Mänttä-Vilppulan sivistystoimenjohtaja Taina Peltonen 03-4888 209

Kouluterveydenhoito

Terveydenhoitaja Hannele Kylmälä 4808 378
Koululla yleensä joka kuukauden toinen tiistai 9.9. alkaen

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja Hannele Kylmälä puh. 4808 318 ma ja to klo 9.00-10.00
Muina päivinä puh. 3116 8672 klo 9.00-10.00
Oppilaiden terveydentilaa seurataan aiempien terveystietojen, erilaisten haastattelujen sekä seulontatutkimusten avulla.

• Terveystarkastusten perustana ovat näkö-, kuulo-, pituus-, ja painomittaukset sekä tarvittaessa rokotukset ja verikokoeet luokille 1, 3 ja 5. Muilla luokka-asteilla terveystarkastuksia vain tarvittaessa.
• Tavoitteena oppilaiden mahdollisimman hyvä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi.
• Kouluterveydenhoitaja toivoo, mikäli mahdollista, vanhempien mukaantuloa tarkastuksiin ja yhteydenottoa kaikissa lastenne terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Johtokunta

JäsenVarajäsen
Nina Listenmaa Pj.Tomi Listenmaa
Leena Salunen Vpj.Jarmo Soininen
Kati TuomistoJuri Helin
Antti LampinenKati Lampinen
Tapio PesuHilkka-Maija Parviainen


 

Elisabet Raitamäki, opettajakunnan edustaja
Seija Lampinen, henkilökunnan edustaja
Anne Vuorinen, sivistyslautakunnan edustaja
Tapio Parviainen, sihteeri/esittelijä