Pohjaslahti

Tervetuloa asumaan ja viihtymään!

Palellusvuoren näkötorni

Pohjaslahden kyläyhdistys Puhuri ry rakentaa Palellusvuoren päälle vuosina 2018-2021 näkötornin. Hankkeeseen saadaan investointitukea Ely-keskuksesta Leader Poko ry:n kautta.

Näkötorni on vielä työmaa-aluetta, eikä sinne ole pääsyä ennen valmistumista. Näkötornin arvioitu valmistumisaika on 2021.

Kulku näkötornille

Palellusvuori on maisemallisesti arvokas luontokohde. Kulku tornille tapahtuu kahden patikointipolun kautta. Reittejä ei ole vielä viitoitettu, ja ne tullaan viitoittamaan tarkasti ennen käyttöönottoa.

Rossinvuorentietä käytetään tornin huoltoajoon. Tielle ei ole lupa ohjata muuta näkötorniin liittyvää ajoneuvoliikennettä.

Lahjoitukset näkötornin rakentamiseen

Ely-keskuksen tuen lisäksi yksityiset henkilöt, yritykset ja yhteisöt voivat tukea hanketta raha- ja tavaralahjoituksin sekä osallistumalla rakennustalkoisiin paikan päällä. Noin 10% hankkeen omarahoitusosuudesta koostuu lahjoituksista, noin 90% talkootyöstä.

Voit lahjoittaa haluamasi summan kyläyhdistyksen rahankeräystilille. Lahjoittajien nimet (aakkosjärjestyksessä ilman lahjoitussummia) listataan paikalle pystytettävään kylttiin projektin päätyttyä.

FI5555210720097731
OKOYFIHH
Pohjois-Hämeen Osuuspankki
viitenumero 100175

Halutessasi voit lahjoittaa myös keräyslippaaseen, joita on Pohjaslahden Kylätalolla kyläyhdistyksen toimistossa ja Wanhassa Vankassa Linnaksentiellä. Molemmissa paikoissa on saatavilla myös pankkisiirtoja lahjoitusta varten.

RAHANKERÄYSLUPA

Rahankeräysluvan saaja: Pohjaslahden kyläyhdistys Puhuri ry

Rahankeräysluvan myöntäjä: Sisä-Suomen poliisilaitos

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta: RA/2019/687, myönnetty 21.8.2019

Toimeenpanoaika ja -alue: Lupa on voimassa 21.8.2019 – 20.8.2021 Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella

Kerättävien varojen käyttötarkoitus ja aika, jolloin kerättävät varat on tarkoitus käyttää:
Näkötornin rakentaminen Palellusvuoren päälle Pohjaslahden kylään Mänttä-Vilppulaan. Rakentamisen materiaali-, lupa-, muonitus-, kone-, laskutus- ja kirjanpitokustannukset. Torni on tarkoitus rakentaa vuosien 2019 ja 2020 aikana. Tarkoitus on lisäksi kerätä varoja tornin alkuvaiheen käytön huolto- ja ylläpitokustannusten kattamiseen: vakuutus-, sähkönkulutus-, maalaus- ja korjauskustannuksiin.