Pohjaslahti

Tervetuloa asumaan ja viihtymään!

Palellusvuoren näkötorni

Pohjaslahden kyläyhdistys Puhuri ry rakentaa Palellusvuoren päälle vuosina 2018-2021 näkötornin. Hankkeeseen saadaan investointitukea Ely-keskuksesta Leader Poko ry:n kautta.

Näkötorni on vielä työmaa-aluetta, eikä sinne ole pääsyä ennen valmistumista. Näkötornin arvioitu valmistumisaika on 2021.

Kulku näkötornille

Palellusvuori on maisemallisesti arvokas luontokohde. Kulku tornille tapahtuu kahden patikointipolun kautta. Reittejä ei ole vielä viitoitettu, ja ne tullaan viitoittamaan tarkasti ennen käyttöönottoa.

Rossinvuorentietä käytetään tornin huoltoajoon. Tielle ei ole lupa ohjata muuta näkötorniin liittyvää ajoneuvoliikennettä.

Lahjoitukset näkötornin rakentamiseen

Ely-keskuksen tuen lisäksi yksityiset henkilöt, yritykset ja yhteisöt voivat tukea hanketta raha- ja tavaralahjoituksin sekä osallistumalla rakennustalkoisiin paikan päällä. Noin 10% hankkeen omarahoitusosuudesta koostuu lahjoituksista, noin 90% talkootyöstä.

Uusi rahankeräyslupahakemus on käsittelyssä Sisä-Suomen poliisilaitoksella ja uusi lupa saapuu lähiaikoina.